เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

แบบรายงานการตรวจราชการ รอบที่ 1/2560                                             

         1. แบบรายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 1 (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

             รายละเอียด ==> คลิกที่นี่ : .pdf , .docx 

         == > ข้อมูล ปรับปรุง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ