เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในเขตตรวจราชการที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560                                   

         1. รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในเขตตรวจราชการที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560

             รายละเอียด ==> คลิกที่นี่ : .pdf

         == > ข้อมูล ปรับปรุง ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2560

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ