เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 1 และ กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2560                                   

         1. รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 1 และ กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2560

             รายละเอียด ==> คลิกที่นี่ : .pdf

         == > ข้อมูล ปรับปรุง ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2560

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ