เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

แบบรายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ งวดที่ 2 (เมษายน-กันยายน 2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560                                  

         1. แบบรายงานตรวจ - ศธจ. ==> คลิกที่นี่ :  .doc

         2. แบบรายงานตรวจ - ศกศ. ==> คลิกที่นี่ :  .doc

         3. แบบรายงานตรวจ - สพม. ==> คลิกที่นี่ :  .doc

         4. แบบรายงานตรวจ - สพป. ==> คลิกที่นี่ :  .doc

         5. แบบรายงานตรวจ - สอศ. ==> คลิกที่นี่ :  .doc

         6. แบบรายงานตรวจ - กศน. ==> คลิกที่นี่ :  .doc

         7. แบบรายงานตรวจ - สช. ==> คลิกที่นี่ :  .doc

         == > ข้อมูล ปรับปรุง ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2560

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ