เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

แบบติดตามและรายงานผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                                  

         1. แบบติดตามและรายงานฯ ==> คลิกที่นี่ :  .docx

             ทั้งนี้ ศธจ. ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลตามแบบติดตามและรายงานผลฯ และสรุปภาพรวมจังหวัดตามแบบดังกล่าว และจัดส่งให้ ศธภ.1 ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 (เดิมกำหนดส่งภายใน 10 สิงหาคม 2560)

          == > ข้อมูล ปรับปรุง ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ