เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

แบบเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการฯ รอบที่ 2/2560

         1. แบบเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา (ขพฐ.1) ==> คลิกที่นี่ :  .docx

         2. แบบเก็บข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการตามนโยบายฯ (ขพฐ.)==> คลิกที่นี่ :  .docx

         3. คำอธิบายแบบเก็บข้อมูลฯ (คำอธิบาย) ==> คลิกที่นี่ :  .docx

 

         == > ข้อมูล ปรับปรุง ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2560 

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ