เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

รายงานผลการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 1 และ กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2560

         1. รายงานผลการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เขตตรวจราชการที่ 1 และ กรุงเทพมหานคร

             รายละเอียด ==> reo1-new คลิกที่นี่ : .pdf

         == > ข้อมูล ปรับปรุง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ