เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

รายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 1 และ กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

         1. สรุปผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 1 และ กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

             รายละเอียด ==> reo1-new คลิกที่นี่ : .pdf

         == > ข้อมูล ปรับปรุง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ