เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

รายงานสรุปผลติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการโรงเรียนประชารัฐในพื้นที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

         1. สรุปผลติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการโรงเรียนประชารัฐในพื้นที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

             รายละเอียด ==> reo1-new คลิกที่นี่ : .pdf

         == > ข้อมูล ปรับปรุง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ