วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมพิธีถวายพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการภาค ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดโพธิ์ปฐมาวาส พระอารามหลวง จังหวัดสงขลา

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ