วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ