วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ ให้การต้อนรับข้าราชการที่โอนย้ายมายังสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ณ ห้องประชุมอาคารริมน้ำ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ จังหวัดปทุมธานี

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ