วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ ลงพื้นที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ