วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมประชุมสัมมนาการบริหารการศึกษาส่วนภูมิภาค โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ "หลักนิติธรรมในการทำงาน (Rule of Law)“ ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ