วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมกิจกรรม BIKE อุ่นไอรัก ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดปทุมธานีและร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน ณ บริเวณสวนเทพปทุม

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ