ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๑ โดยมี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ