ร่วมกิจกรรม จิตอาสา การเดินรณรงค์ “ฅน รักคลอง”... “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี”  จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธาน ณ  วัดเปรมประชา ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ