วันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ นางสาวศุภลักษณ์ บุตรจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา พร้อมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ตรวจเยี่ยมสนามสอบและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่คณะกรรมการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี

        ในการดำเนินการสอบคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ดังกล่าว โดยมี ดร.พัฒนะ งามสูงเนิน ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี และนางชะเอม จันทร์ลอย ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง” ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง” จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นการคัดเลือก ภาค ก. ประเมินด้วยวิธีการสอบข้อเขียน โดยผู้มีสิทธิ์สอบรวมทั้งสิ้น ๑๐๙ ราย

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ