วันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ นางสาวพิมฉัตร ฤกษ์รัตน์ระพี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ตรวจเยี่ยมสนามสอบและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่คณะกรรมการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

        ในการดำเนินการสอบคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ดังกล่าว โดยมีนายรังสรรค์ อินทพันธุ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนายสุระพล เฉลิมสถาน ผู้อำนวยโรงเรียนประตูชัยให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนประตูชัย จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นการคัดเลือก ภาค ก. ประเมินด้วยวิธีการสอบข้อเขียน โดยผู้มีสิทธิ์สอบรวมทั้งสิ้น ๒๔๘ ราย

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ