วันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ นายมนตรี เดชรักษา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ตรวจเยี่ยมสนามสอบและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่คณะกรรมการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี

       ในการดำเนินการสอบคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ดังกล่าว โดยมีนายนพพร พิพิธจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรีและนางพูลมาศ ทับเกร็ด ผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นการคัดเลือก ภาค ก. ประเมินด้วยวิธีการสอบข้อเขียน โดยผู้มีสิทธิ์สอบรวมทั้งสิ้น ๘๕ ราย

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ