วันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ นายชัยณรงค์ อินสาลี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ตรวจเยี่ยมสนามสอบและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่คณะกรรมการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี

       ในการดำเนินการสอบคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ดังกล่าว โดยมี ดร.วีระพงศ์ เดชบุรี ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี และนายสมบัติ เขม้นเขตรการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จ. สระบุรี ซึ่งเป็นการคัดเลือก ภาค ก. ประเมินด้วยวิธีการสอบข้อเขียน โดยผู้มีสิทธิ์สอบรวมทั้งสิ้น ๑๐๕ ราย

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ