พร้อมสื่อสารแนวทางการบูรณาการ การบริหารจัดการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง) และประสานความร่วมมือภายใต้จุดเน้น ๓ ด้าน ได้แก่ (๑) Linked (การเชื่อมโยง) (๒) Integrated (การบูรณาการ) (๓) Participant (การมีส่วนร่วม) โดยมี นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค ๔ ให้การต้อนรับ

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/reo1pte/photos/?tab=album&album_id=2177954508914708

 

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ