โดยมี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ในการนี้ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการจัดนิทรรศการวิชาการอาชีวศึกษา ภาคกลาง และตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคกลาง จังหวัดราชบุรี

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/reo1pte/photos/?tab=album&album_id=2177964682247024

 

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ