และประสานความร่วมมือภายใต้จุดเน้น ๓ ด้าน ได้แก่ (๑) Linked (การเชื่อมโยง) (๒) Integrated (การบูรณาการ) (๓) Participant (การมีส่วนร่วม) โดยมี นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง รองศึกษาธิการภาค ๕ และบุคลากร ให้การต้อนรับ

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/reo1pte/photos/?tab=album&album_id=2177976915579134

 

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ