ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ เพื่อติดตามการดำเนินงาน และวางแผนการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ โดยมีบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ เข้าร่วมการประชุมพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมไทยวิรัช สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

news20 2 62 ประชุม

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/312670155443162/photos/?tab=album&album_id=2191605910882901

 

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ