เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๒ โดยมี นายนพพร พิพิธจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี เป็นเลขานุการการประชุม ณ ห้องประชุมปาริชาติ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม จังหวัดนนทบุรี

news20 2 62 non

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/reo1pte/photos/?tab=album&album_id=2191610890882403

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ