ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ศึกษาธิการภาค รองศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการ สำนัก(ส่วนกลาง) สป. และผู้เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร

news22 2 62 1

news22 2 62 2

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/reo1pte/photos/?tab=album&album_id=2198076866902472

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ