ร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมีนายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

news25 2 62

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/reo1pte/photos/?tab=album&album_id=2198109836899175

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ