สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพ.ศ. ๒๕๖๑ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี จำนวน  ๖๔ คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต ๑

news28 2 62 1

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/reo1pte/photos/?tab=album&album_id=2203991819644310

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ