กศจ.พระนครศรีอยุธยา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561

         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภาค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่และ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561

ที่มา : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
       http://www.aya.moe.go.th

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ