ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก ความรู้ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภาค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ และภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561

ที่มา : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี

         http://www.saraburipeo.go.th/?p=2002

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ