นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่มา กระทรวงศึกษาธิการ
        http://www.moe.go.th/websm/2019/1/047.html

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ