ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด

(ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

53779 5829 001

  
 
   .pdf บันทึกข้อความ.pdf    
   .pdf รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด.pdf    
   .pdf เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑ - ๕.pdf    
   .doc ใบสมัครศึกษาธิการจังหวัด .doc  

ที่มา http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=53779&Key=news19

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ