สอศ. ร่วมมือสทศ. พัฒนาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา หรือวีเน็ต ปี 2561 ปวช.3 ปวส.2 ต้องเข้าสอบทุกคน จากที่ผ่านมาปวส. ไม่บังคับให้เข้าสอบ

       วันนี้(12 พ.ย.) ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้หารือร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ถึงแนวทางการพัฒนาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา หรือ วีเน็ต ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะปัจจุบันข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบวีเน็ต ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ปีที่ 3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ปี 2 ของ สทศ.จะเน้นวัดองค์ความรู้ ตามหลักสูตร การนำไปใช้ การดำรงชีวิต และแก้ปัญหา แต่ในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาไม่ได้มีแค่วิชาการ ยังมีการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติซึ่งเป็นหัวใจสำคัญด้วย ดังนั้น ในอนาคตจะต้องพัฒนาข้อสอบที่เน้นเชิงปฏิบัติมากขึ้น ส่วนจะเป็นในรูปแบบใดนั้นทั้ง สอศ.และ สทศ.จะมาคิดและพัฒนาร่วมกัน คาดว่าต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาในการออกข้อสอบ วีเน็ต สทศ.ก็เปิดโอกาสให้อาจารย์ของอาชีวะเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเช่นกัน

        เลขาธิการ กอศ.กล่าวต่อไปว่า ในส่วนการทดสอบวีเน็ต ปีการศึกษา 2561 ขณะนี้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ มีนโยบายว่า ปีนี้นักศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) ทั้งระดับ ปวช.3 และปวส.2 ต้องเข้าสอบทุกคน ซึ่งที่ผ่านมา สทศ.ก็จัดสอบให้ทั้ง 2 ระดับอยู่แล้ว เพียงแต่เฉพาะระดับปวส. สทศ.กำหนดไว้ว่าจะเข้าสอบหรือไม่สอบก็ได้ แต่คราวนี้มีนโยบายชัดเจนว่าให้สอบทุกคน เพื่อจะได้วัดสมรรถนะความรู้ และพัฒนาข้อสอบควบคู่ไปด้วย โดยตนจะทำหนังสือแจ้งไปยังผู้อำนวยการวิทยาลัยทั่วประเทศในเร็ว ๆ นี้ อย่างไรก็ตามสำหรับปฏิทินการสอบวีเน็ต ปีการศึกษา 2561 นั้น ระดับปวช. 3 สอบวันที่ 26 ม.ค.2562 ระดับ ปวส.2 สอบวันที่ 27 ม.ค.2562 ประกาศผลสอบผ่าน www.niets.or.th วันที่ 27 ก.พ.2562 ...

ที่มา : ข่าวการศึกษา หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
      : https://www.dailynews.co.th/education/676496

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ