ศธ.จัดประชุมแผนพัฒนาภาค 63-65 และแผนปฏิบัติการภาค 63
       กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาเพื่อทบทวนแผนพัฒนาภาค (พ.ศ.2563-2565) และจัดทำแผนปฏิบัติการภาค พ.ศ.2563 ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการการศึกษาระดับภาคของกระทรวงศึกษาธิการ รับฟังสรุปผลการประชุม และเป็นประธานปิดการประชุม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ที่มา : http://www.moe.go.th/websm/2018/5/460.html

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ