ทปอ.ยังไม่ฟังธงเลื่อนสอบแกต-แพต

         วันนี้ (16ม.ค.) รศ.เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รองเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล ประธานคณะกรรมการการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาหรือทีแคส ได้เชิญดร.ทรายทอง พวกสันเทียะ รักษาการผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. มาหารือเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการข้อสอบต่าง ๆ  โดยเฉพาะข้อสอบการทดสอบความถนัดทั่วไปหรือแกต และการทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพหรือแพต  ซึ่งเป็นข้อสอบที่ใช้วัดศักยภาพหรือความสามารถของเด็กจริง ๆ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นที่จะต้องมาวัดหลังจากที่เด็กจบการศึกษาแล้ว แต่สามารถวัดได้ตลอดเวลา อย่างเช่นการสอบ SAT หรือเอสเอที ที่เป็นการทดสอบการใช้เหตุผล  เป็นข้อสอบมาตรฐานสำหรับการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกา หากเด็กพร้อมเมื่อไหร่ก็สามารถมาสอบได้ทันที ซึ่งทปอ.หารือว่าจะเป็นไปได้หรือไม่หากทปอ.จะขอให้ปรับข้อสอบแกตแพต และสามารถเลือกสอบเองในช่วงเวลาใดก็ได้ โดยทปอ.จะเข้าไปช่วย เช่น เรื่องข้อสอบ เป็นต้น  ซึ่งทางสทศ.ก็ยินดีและให้ ทปอ จัดทำข้อเสนอให้ สทศ.  ถ้าทุกอย่างเรียบร้อย ทปอ.อยากให้มีการดำเนินการในปี 2563 เลย แต่ถ้าเตรียมการไม่ทันก็อาจจะเลื่อนออกไป
ในปี2564
          รศ.เพ็ญรัตน์ กล่าวต่อไป  ทปอ.ยังได้สอบถามดร.ทรายทอง ถึงเรื่องการบริหารจัดการการทดสอบแกตและแพต ปีการศึกษา 2562  ซึ่งทางสทศ.แจ้งว่าทุกอย่างยังดำเนินการไปตามกำหนดการเดิมคือวันที่ 16-19 ก.พ.2562 โดยสทศ.ได้เปิดให้ผู้สมัครเข้ามาเลือกสนามสอบเอง  และได้ประกาศเลขที่นั่งสอบ/สนามสอบไปแล้ว  ผู้สมัครรับทราบข้อมูลทั้งหมดแล้ว หากจะมีการเลื่อนวันสอบแกตแพต อาจจะมีผลกระทบกับผู้สมัครที่ได้เลือกสนามสอบที่ต้องการไปแล้ว ที่อาจจะไม่ได้สนามสอบตามที่เลือกไว้ เพราะบางสนามสอบแจ้งว่ามีการกำหนดกิจกรรมไปแล้ว  และอาจจะกระทบการจัดการของสนามสอบเองด้วย นอกจากนี้การจัดการข้อสอบต้องมีการเตรียมการล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน เช่น  ถ้ามีการเลื่อนการสอบออกไปตามเดิมผู้สมัครก็อาจจะไม่ได้สนามสอบเดิม เพราะโรงเรียนได้มีการวางแผนจัดสอบปลายภาคให้แก่นักเรียนชั้นอื่นแล้ว เด็กบางคนต้องไปเรียนรักษาดินแดน หรือโรงเรียนมีการเตรียมการจัดกิจกรรมอื่น ๆให้เด็ก เป็นต้น  อย่างไรก็ตามที่เตรียมไว้บางส่วนถึงตนอนนี้ ทปอ.ยังไม่ฟันธงว่าจะมีการเลือกวันสอบแกตแพตหรือไม่ คงต้องรอคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ประกาศวันเลือกตั้งก่อน...

ที่มา : ข่าวเดลินิวส์ การศึกษา
         https://www.dailynews.co.th/education/688079

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ