ประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนมีนาคม 2562
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ โดยมีนายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ในจังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
กศจ.ปทุมธานี ครั้งที่ 3/2562
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๒
มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธานมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานที่จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กศจ.นนทบุรี ครั้งที่ 4/2562
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๒ โดยมี นายนพพร พิพิธจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี เป็นเลขานุการการประชุม ณ ห้องประชุมปาริชาติ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม จังหวัดนนทบุรี
ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๑

หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร/บทความที่น่าสนใจ

ข่าวการศึกษา

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

Login เข้าสู่ระบบ
020588
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
66
149
480
18779
4567
4377
20588

Your IP: 52.201.27.211
2019-03-27 01:15
ข่าว ศธภ.๑

เอกสารกลุ่มพัฒนาการศึกษา
เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา
 

12moepolicyPrayutreform-moeasean moe

1to1utqstu chanelneis-moe