.ศธภ.1 รายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564.

ศธภ.1 รายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564

 รายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564 ************************************...

Read More..

.ศธภ.1 งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564.

ศธภ.1 งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564

งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564 ***********************************...

Read More..

.ศธภ.๑ ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กศจ.).

ศธภ.๑ ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กศจ.)

     วันที่  ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔  นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นางสาวนิภา  แสงพันธุ์  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา( กศจ.) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ***********************************************...

Read More..

.ศธภ.๑  ร่วมตรวจเยี่ยมและติดตามงาน “Kick off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม”  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

ศธภ.๑ ร่วมตรวจเยี่ยมและติดตามงาน “Kick off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมด้วยนายผจญ  มุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามงาน“Kick off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ” พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจและสนับสนุนการดำเนินงานฉีดวัคซีนในนักเรียนที่รับวัคซีน อายุ ๑๒-๑๘ ปี  โดยมีศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาให้ข้อมูลผลการฉีดวัคซีนนักเรียน ณ โรงเรียนอยุุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ***********************************************...

Read More..

.ศธภ.๑ บันทึกเทปการสัมภาษณ์รายการ “ก้าวไปกับการศึกษาไทย”.

ศธภ.๑ บันทึกเทปการสัมภาษณ์รายการ “ก้าวไปกับการศึกษาไทย”

    วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔  นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมบันทึกเทปการสัมภาษณ์รายการ “ก้าวไปกับการศึกษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา และเครือข่ายทั่วประเทศและสถานีวิทยุศึกษา FM ๙๒.๐ MHz และ AM ๑๑๖๑ KHZ เพื่อเป็นการสัมภาษณ์สนทนาประชาสัมพันธ์ ภารกิจ นโยบาย โครงการและกิจกรรมของกระทรวงศึกษาธิการ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย และประชาชนได้ทราบถึงความก้าวหน้าของกระทรวงศึกษาธิการ โดยออกอากาศทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ ช่วงเวลา ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. **********************************************...

Read More..

.ศธภ.๑  ร่วมตรวจเยี่ยมและติดตามงาน “Kick off (เข็มที่ ๒) สร้างเกราะป้องกัน ด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” จังหวัดอ่างทอง.

ศธภ.๑ ร่วมตรวจเยี่ยมและติดตามงาน “Kick off (เข็มที่ ๒) สร้างเกราะป้องกัน ด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” จังหวัดอ่างทอง

        วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมด้วยนายผจญ  มุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามงาน“Kick off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ” พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจและสนับสนุนการดำเนินงานฉีดวัคซีนในนักเรียนที่รับวัคซีน อายุ ๑๒-๑๘ ปี เข็มที่ ๒ โดยมีรองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาให้ข้อมูลผลการฉีดวัคซีนนักเรียน ณ โรงเรียนสามโก้วิทยาคม...

Read More..

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ น้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิมพ์ PDF


 สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ น้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
*******************************************************************

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ (วันพระปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม)

พิมพ์ PDF


************************************************

ศธภ.1 รายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564

พิมพ์ PDF


 รายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564
************************************

ศธภ.1 งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564

พิมพ์ PDF


งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564
***********************************

ศธภ.๑ ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กศจ.)

พิมพ์ PDF


     วันที่  ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔  นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นางสาวนิภา  แสงพันธุ์  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา( กศจ.) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
***********************************************

ศธภ.๑ ร่วมตรวจเยี่ยมและติดตามงาน “Kick off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิมพ์ PDF


     วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมด้วยนายผจญ  มุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามงาน“Kick off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ” พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจและสนับสนุนการดำเนินงานฉีดวัคซีนในนักเรียนที่รับวัคซีน อายุ ๑๒-๑๘ ปี  โดยมีศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาให้ข้อมูลผลการฉีดวัคซีนนักเรียน ณ โรงเรียนอยุุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
***********************************************

ศธภ.๑ บันทึกเทปการสัมภาษณ์รายการ “ก้าวไปกับการศึกษาไทย”

พิมพ์ PDF


    วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔  นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมบันทึกเทปการสัมภาษณ์รายการ “ก้าวไปกับการศึกษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา และเครือข่ายทั่วประเทศและสถานีวิทยุศึกษา FM ๙๒.๐ MHz และ AM ๑๑๖๑ KHZ เพื่อเป็นการสัมภาษณ์สนทนาประชาสัมพันธ์ ภารกิจ นโยบาย โครงการและกิจกรรมของกระทรวงศึกษาธิการ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย และประชาชนได้ทราบถึงความก้าวหน้าของกระทรวงศึกษาธิการ โดยออกอากาศทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ ช่วงเวลา ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น.
**********************************************

ศธภ.๑ ร่วมตรวจเยี่ยมและติดตามงาน “Kick off (เข็มที่ ๒) สร้างเกราะป้องกัน ด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” จังหวัดอ่างทอง

พิมพ์ PDF

        วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมด้วยนายผจญ  มุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามงาน“Kick off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ” พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจและสนับสนุนการดำเนินงานฉีดวัคซีนในนักเรียนที่รับวัคซีน อายุ ๑๒-๑๘ ปี เข็มที่ ๒ โดยมีรองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาให้ข้อมูลผลการฉีดวัคซีนนักเรียน ณ โรงเรียนสามโก้วิทยาคม และโรงพยาบาลไชโย จังหวัดอ่างทอง
***************************************************

ศธภ.๑ ร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

พิมพ์ PDF


         วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔  นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นางสาวนิภา  แสงพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ในการนี้ นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานถวายพวงมาลาสักการะ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
                         *******************************************

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2021

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.