ติดต่อเรา

 ที่ตั้ง : บริเวณวงเวียนเทพสตรี  ต.ทะเลชุบศร  อ.เมือง  จ.ลพบุรี  ๑๕๐๐๐

ดร.ปัญญา  แก้วเหล็ก
โทรศัพท์  : ๐๓๖-๔๑๑๑๕๗
โทรสาร    : ๐๓๖-๔๑๒๕๒๐

เว็บไซต์   :     www.reo1.moe.go.th
e-mail     :     reo1lopburi@gmail.com
facebook  :      www.facebook.com/osmie3


Powered by Phoca Maps
Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2020

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.