คู่มือการปฏิบัติงาน

  1. คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำยุทธศาตร์
  2. คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
  3. คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการติดตาม
  4. คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการตรวจราชการ
  5. คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการการวิจัย
  6. คู่มือการปฏิบัติงานการเฝ้าระวัง
  7. คู่มือการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมทางวิชาการ
  8. คู่มือการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมทางการศึกษา
  9. คู่มือการปฏิบัติงานการฝึกอบรมและพัฒนาครู
  10. คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำและพัฒนาสารสนเทศ

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2023

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.