สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ - ๑๘

ศธภ.๑ ลพบุรี

ศธภ.๒ ปทุมธานี

ศธภ.๓ ราชบุรี

ศธภ.๔ สมุทรสงคราม

ศธภ.๕ นครศรีธรรมราช

ศธภ.๖ ภูเก็ต

ศธภ.๗ ยะลา

ศธภ.๘ ชลบุรี

ศธภ.๙ ฉะเชิงเทรา

ศธภ.๑๐ อุดรธานี

ศธภ.๑๑ สกลนคร

ศธภ.๑๒ ขอนแก่น

ศธภ.๑๓ นครราชสีมา

ศธภ.๑๔ อุบลราชธานี

ศธภ.๑๕ เชียงใหม่

ศธภ.๑๖ เชียงราย

ศธภ.๑๗ พิษณุโลก

ศธภ.๑๘ นครสวรรค์ 

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2020

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.