เอกสารทางวิชาการ 2560

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 2

cover result60 DOWNLOAD

รายนงานการตรวจราชการกรณีปกติ กระทรวงศึกษาธิการ งวดที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

inspectorreport6002cover DOWNLOAD

รายงานผลการจัดงานชุมนุมยุวกาชาด ภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ประจำปี 2560

2017 10 09 16 08 10DOWNLOAD

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ งวด 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เขตตรวจราชการที่ 2

ebook600825cover DOWNLOAD

แผนปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

2017 02 22 10 08 28 DOWNLOAD

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2023

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.