เอกสารทางวิชาการ 2564


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 (ลพบุรี)แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน พ.ศ.2566รายงานผลการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา
ในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑รายงานผลการดำเนินโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
สู่การปฏิบัติระดับภาค
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ดัชนีและข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ปีงบประมาณ 2564แผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการศึกษาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา
(SDG4 ROADMAP) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนแผนพัฒนาการศึกษา
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐(ฉบับสมบูรณ์)แผนพัฒนาการศึกษา
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
พ.ศ. 2566-2570
(ฉบับย่อ)
Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2023

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.