กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

pornpimon

นางพรพิมล  สาระรักษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

 ausadaca


นางสาวอุษา  อนุกูล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 นายเดชา  บุญมาสุข(ช่วยราชการ)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 trineth


นายตรีเนตร  สายสุ่ม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวอรชุมา  อยู่คง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


-ว่าง-
นักวิชาการศึกษาปก./ชก.

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2021

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.