กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล


 pajon

นายผจญ  มุกดา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการฯ

pranee tirada

นางสาวปราณี  น้อยโฮม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางสาวธิรดา  บัวตูม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
       นายศักดิ์เกษม  พรหมศร
      นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2020

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.