กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล


 pajon

นายผจญ  มุกดา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการฯนายสุนทร  บุญสถิตย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 นายภัทระ  โพธิ์ชะโน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 นายศักดิ์เกษม  พรหมศร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 -ว่าง-
นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.


Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2022

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.