กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล


 pajon

นายผจญ  มุกดา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการฯ


นายสุนทร  บุญสถิตย์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 นายศักดิ์เกษม  พรหมศร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

-ว่าง-
นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.

 -ว่าง-
นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.


Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2021

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.