กลุ่มพัฒนาการศึกษา


นางสาวนิภา  แสงพันธุ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

 sutuntut
 นางสาวอติพร  บุญบาง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายสุทลทัศน์  เจริญสุข
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
 
ว่าง-
นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.
นายสุรพงษ์  พรหมศรี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

นายกอบชัย  ชิงชัย
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา 

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2022

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.