กลุ่มพัฒนาการศึกษา


      nipa
               นางสาวนิภา  แสงพันธุ์
        นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
        ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาsumeth
นายสุเมธ  จันทรชิต
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


natpapas
 นางสาวณัฐปภัสร์  ท่าเจ็ง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
  sutuntut
นายสุทลทัศน์  เจริญสุข
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 
Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2020

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.