กลุ่มบริหารงานบุคคล

(-ว่าง-)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการบริหารงานบุคคล


นางสาวนันทนัท  พงษ์สมถ้อย
นิติกรชำนาญการ
นางปนิตา  พิสิษฐ์วุฒิไพศาล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางสาวนพวรรณ  ไชยภักดี
นิติกรปฏิบัติการ

(-ว่าง-)
นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก.


Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2021

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.