กลุ่มบริหารงานบุคคล


นางศศิยา หมั่นคำ
รก.นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการบริหารงานบุคคล


นายภานุวัฒน์  ทองเลิศหล้า
นิติกรชำนาญการพิเศษ
นางปนิตา  พิสิษฐ์วุฒิไพศาล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวนพวรรณ  ไชยภักดี
นิติกรปฏิบัติการ
-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก


นางสาวอรชุมา  อยู่คง
นิติกรปฏิบัติการBack to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2022

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.