กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

นางสาวเกศกัญญา  อยู่สุข
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการบริหารงานบุคคลนางปนิตา  พิสิษฐ์วุฒิไพศาล
นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก.

            นางสาวสุปรียา  มั่งมี
      นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2020

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.