ผู้บริหาร

นายศัจธร วัฒนะมงคล
นายศัจธร  วัฒนะมงคล
ศึกษาธิการภาค ๑
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

ประวัติส่วนตัวนางสาวปรัชญวรรณ  วนานันท์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา
Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2022

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.