รายงานการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภาค ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕


รายงานสรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
“การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภาค 
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕”
ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2020

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.