ศธภ.๑ ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้เงินงบประมาณจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


      วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑  มอบหมายให้นางสาววนิดา แก่นท้าว ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้เงินงบประมาณจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อกำกับดูแลปัญหาอุปสรรคในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และดำเนินการตามมาตรการ แนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดลพบุรี  โดยมีนายกกชัย  ฉายรัศมีกุล เป็นประธานการประชุมครั้งนี้ ตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
               **************************************

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2022

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.